Masz pytanie?

Pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Szkolnego

Historia » Pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Szkolnego

1989-12-06

       

W grudniu 1989 r. odbyło się zebranie i było to pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa. Skład pierwszego Zarządu był następujący:

  • Pierwszy Przewodniczący i inspirator założenia szkoły - mgr Witold Kubik,
  • Wiceprzewodniczący - mgr inż. Henryk Sikora, późniejszy przewodniczący dwóch kadencji,
  • Sekretarz - mgr Janina Pawlas, pierwsza wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja,
  • Skarbnik -  mgr Jan Lorek,
  • Członkowie Zarządu -  prof. dr hab. Ewa Chojecka, - mgr Renata Rosowska, pierwsza dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.  
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com

 Logo

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała