Masz pytanie?

Geneza

Historia » Geneza

17.05 1989

Rok 1989 był szczególnym rokiem w dziejach naszego Kraju. Już wiosną toczyły się negocjacje „okrągłego stołu”, a ówczesny sejm uchwalał pierwsze ustawy wskazujące na zapowiedź budowy demokratycznych zrębów państwowości. Do zasadniczych w tej kwestii ustaw zaliczyć należy uchwaloną 7 kwietnia 1989 r. ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz 17 maja 1989 r. Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Jeszcze w czasie medialnej dyskusji i zapowiedzi prac nad w/w ustawami, zebrała się grupa kilkunastu osób w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku przy ul. Pod Grodziskiem 9, których zamiarem było utworzenie pierwszego liceum społecznego w Bielsku-Białej. W ten sposób ewangelicy nawiązać chcieli w zapowiadającej się nowej rzeczywistości, do reformacyjnych zasad zakładania szkół przyparafialnych, pomagających realizować jedną z głównych 4 idei reformacji, „SOLA SCRIPTURA” (TYLKO PISMO) tj. m. in. w konsekwencji, nauki czytania Słowa Bożego i to w języku ojczystym, zrozumiałym dla prostego ludu.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com

 Logo

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała